Spektofotometry

Spektofotometry

Spektrofotometr – urządzenie umożliwiające równoczesną analizę spektralną światła i pomiar strumienia świetlnego. Stosowany jest m.in. w absorpcyjnej analizie spektralnej do pomiaru przepuszczalności lub absorpcji promieniowania w funkcji długości fali.

Ze względu na konstrukcję rozróżnia się spektrofotometry:

  • jednowiązkowe
  • dwuwiązkowe

Ze względu na zakres pomiaru:

  • na ultrafiolet (spektrofotometry UV)
  • na światło widzialne (spektrofotometry VIS)
  • na podczerwień (spektrofotometry IR)

Poszczególne grupy przyrządów mogą różnić się pewnymi częściami, jednak zasadnicze elementy spektrofotometrów są identyczne. Możemy wyróżnić następujące składowe typowego spektrofotometru:

  • źródło promieniowania – np. lampy: wodorowa lub deuterowa dla zakresu UV, wolframowa lub halogenowa dla zakresu VIS;
  • monochromator – jego zadaniem jest rozszczepienie promieniowania polichromatycznego emitowanego przez źródło promieniowania i wyodrębnienie wąskiego zakresu długości fali. Zbudowany jest z kolimatorów (układów przesłon służących do uzyskania równoległej wiązki promieniowania) na wejściu i wyjściu oraz pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej zastosowanych do rozszczepienia światła. Po przejściu przez monochromator promieniowanie pada na odpowiednio wąską szczelinę wyodrębniającą pożądany zakres promieniowania;
  • kuweta pomiarowa – specjalne naczynie zawierające roztwór badany lub odnośnik. W zależności od warunków pomiarowych może być szklana (zakres fal o długości 340–900 nm), kwarcowa (fale 190–1100 nm) lub z tworzyw sztucznych (zakres VIS). Długość drogi optycznej waha się zwykle od 5 do 100 mm (dla zakresu VIS 10–20 mm);
  • detektor – przetwarza energię padającego promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną. (Sygnał elektryczny jest proporcjonalny do odbieranego sygnału optycznego.) Funkcję tę spełnia fotokomórka, fotopowielacz, fotoopornik lub fotodioda.
  • układ pomiarowy (rejestrator) – galwanometr lub mikroprocesor. Obecnie jest to zazwyczaj ten ostatni. Komputery pozwalające na rejestrację i matematyczną obróbkę danych wymagają specjalnego oprogramowania.
X-Rite 962 spektrofotometr

X-Rite 962 spektrofotometr

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite 964 spektrofotometr

X-Rite 964 spektrofotometr

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite SpectroEye XTH spektrofotometr

X-Rite SpectroEye XTH spektrofotometr

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite Ci 52 spektrofotometr sferyczny

X-Rite Ci 52 spektrofotometr sferyczny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite SP60 spektrofotometr sferyczny

X-Rite SP60 spektrofotometr sferyczny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite SP62 spektrofotometr sferyczny

X-Rite SP62 spektrofotometr sferyczny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite SP64 spektrofotometr sferyczny

X-Rite SP64 spektrofotometr sferyczny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite Color i5 spektrofotometr laboratoryjny

X-Rite Color i5 spektrofotometr laboratoryjny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite Color i7 spektrofotometr laboratoryjny

X-Rite Color i7 spektrofotometr laboratoryjny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite ColorEye 7000A spektrofotometr referencyjny

X-Rite ColorEye 7000A spektrofotometr referencyjny

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite MA94 spektrofotometr

X-Rite MA94 spektrofotometr

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite MA96 spektrofotometr

X-Rite MA96 spektrofotometr

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny
X-Rite MA98 spektrofotometr

X-Rite MA98 spektrofotometr

netto: 0,00 zł
(brutto: 0,00 zł)
Do koszykaNiedostępny